Bu web sayfası yalnızca bilgi kaynağı olarak hazırlanmıştır. Sayfada yer alan bilgiler hiç bir şekilde okuyucunun, psikiyatristinin ve psikologunun tavsiye, karar ve yargılarının yerini alacak şekilde değerlendirilmemelidir.
Yetişkin, ergen ve çocukların ruhsal ve davranışsal sorunlarında, bireysel psikoterapötik yaklaşım, psikolojik danışma ve psikofarmakolojik tedavi hizmetleri

Uzm. Dr. Bülent ÇELİKEL

Uzm. Psikolog Alp ARDIÇ

Uzm. Psikolog Ayşe Gül NEFTÇİ


Neurofeedback

"Neurofeedback, kişinin kendi beyin dalgalarıyla çalışarak, zihinsel performansını arttırmasına yardımcı olan bir öğrenme tekniğidir." Devami Oku

PSİKİYATRİK DEĞERLENDİRME VE TEDAVİLER

Modern psikiyatri yaklaşımı insanı bir bütün olarak ele alıp incelemeye çalışır. Bir kişiyi incelerken onun hem organik, hem ruhsal ve hem de sosyal yönünü gözden geçirmek gerekir.Kişilerle görüşme yapılırken ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanın, psikoloğun, psikoterapistin kişiyi biyo-psiko-sosyal bir modelle ele alması gerekmektedir. Bunun uzman ile danışan kişi ilişkisi içinde görüşme yapılırken çok büyük değeri vardır. Genellikle kişilerle görüşme yapılırken karşılıklı etkileşim içinde ikili bir ilişki biçimi de kurulur. Bu bağlamda psikiyatrik muayene ve tedavi içerisinde uzman, kişiyi çok yönlü değerlendirerek tedaviye başlamaktadır.

Psikoterapi ise insana nasıl kendi içine giden yollar bulabileceğini ve buralarda nasıl ilerleyebileceğini gösterir. Psikoterapide, psikolojik sorunların, belirtilerin ve rahatsızlıkların tedavisinde konuşma kullanılır. Bunu öğrenen insan hayatının sonraki dönemlerinde de sorunlarını çözmede aynı yolu kullanabilir. Psikoterapi yeni öğrenmeler yoluyla algı ve tutumlarda değişim sağlayarak bireyin yaşam kalitesini yükseltme, belirtilerini azaltma amacıyla bir profesyonel tarafından yapılan konuşma tedavisidir. Psikoterapi de kişi çok yönlü olarak incelenip, sorununun kaynakları tespit edilip, çözüm yollarına bilişsel olarak gidilebilmektedir.

Bu bağlam da psikiyatrik tedavi ve psikolojik destek içerisinde bireyin sorunu çok yönlü incelenip, bütüncül bir destek sağlanmalıdır.

İnsanoğlu, ilk zamanlardan başlayarak, biyolojik olarak doğan, büyüyen, yaşlanan ve ölen bir organizma olmasının yanı sıra, düşünen, korkan, kaygılanan, hüzünlenen, neşelenen, öfkelenen, saldırganlaşan, içine kapanan, düşünce, duygu ve davranışsal yaşamı olan bir varlıktır.

Var olan insanoğlu, yine ilk günlerden itibaren diğer insanlarla biyolojik ve duygusal ihtiyaçlarını karşılamak üzere, aileden başlayan ve giderek genişleyen sosyal topluluklar oluşturmuştur.

Oluşan bu sosyal toplulukların psikososyal gelişiminin çağlar boyunca süregelmesi sonucunda çağdaş modern insana ve çağdaş modern topluma ulaşılmış, psikoloji, psikiyatri, sosyoloji ve antropoloji gibi bilim dalları da gelişmiştir.

Psikoloji ve psikiyatri biliminin dünü, bugünü ve geleceği içerisinde Ankara Psikiyatri, Ankara Psikolog ve Klinik Psikologları, bu gelişim sürecine ayak uydurarak insanın ruhsal dünyasını tanımaya çalışmış ve ruhsal hastalıklarla davranış sorunlarının tedavisine yönelmiştir. Dikkat eksikliği tedavisi ve aile terapisi de bunların içinde sayılabilir.

İnsan biyopsikososyal bir varlıktır.

Tıbbın önemli bir dalı olan psikiyatri, insanın kendisi ve çevresiyle barışık olarak tam bir iyilik halinde sağlıkla yaşamasıyla ilgilenir.

İnsanın “iyiyim” diyebilmesi için,

  • Beyninin ve zihninin sağlıklı olması
  • Bedeninin sağlıklı olması
  • Yaşadığı fiziksel çevrenin sağlıklı olması
  • Ailesi ve yakın arkadaşlarından başlayarak yaşadığı toplumun ve tüm insanların iyi olması gerekir.

Psikiyatri uzmanları, psikolog ve klinik psikologlar, insanın bu iyilik halini sağlamaya çabalarken düşüncelerini, duygularını ve davranışlarını organize eden bir benlik bütünlüğü içerisinde olmasını sağlamayı amaçlar.

Bu bütünlüğün bozulduğu durumlarda, psikiyatrik rahatsızlıklar ortaya çıkar. İşte burada, ruh sağlığı alanında çalışan uzmanların görev ve sorumlulukları başlar.

Ruh sağlığı alanına katkı sağlayan meslek grupları

Ruh sağlığı alanında tedavi ve rehabilitasyon sürecinde sunulan hizmetler, her biri kendi alanında uzmanlaşmış meslek gruplarından oluşan bir ekip tarafından yürütülür.

Bu ekibin içerisinde;

  • Ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı hekimler
  • Psikolog ve klinik psikologlar
  • Psikiyatri hemşireleri
  • Sosyal hizmet uzmanları
  • Zihinsel engelliler öğretmenleri
  • Oyun ve uğraş terapisi öğretmenleri ile diğer yardımcı sağlık personeli yer alır.

Ayrıca, Aile terapisi, dikkat eksikliği tedavisi, şizofreni ve diğer psikotik bozuklukların tedavisi, depresyon ve bipolar bozukluk tedavisi, uyku bozuklukları, yeme bozuklukları, cinsel işlev bozuklukları, anksiyete bozuklukları, otizm, yaygın gelişimsel bozukluk, mental retardasyon (zeka geriliği) ve ona eşlik eden psikiyatrik ve psikolojik sorunlar, obsessif kompulsif bozukluk, dürtü kontrol bozuklukları, alkol ve madde bağımlılıklarının tedavilerinde tanısal değerlendirme tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerini yönetirler.

Bu bağlamda Uz. Dr. Bülent Çelikel Muayenehanesi Ankara da bu alanda Uzman Doktor, Klinik Psikolog ve Çocuk ve Ergen Psikolog’u olan bir ekip ile çalışmalarını sürdürmekle beraber Ankara da bütüncül bir yöntemle psikiyatrik tedavi, psikoterapi, psikolojik testler ve psikolojik destek ile ilgili tüm alanlarda profesyonel ve çözüm odaklı bir hizmet sunmaktadır.