Agorafobi

AGORAFOBİ

Agorafobi, kaçış olasılıklarının sınırlıymış gibi algılandığı yerlerde, aniden şiddetli anksiyeteye kapılma korkusudur. Agorafobik kişiler açık alanlarda bulunmaktan evlerinden çıkmaktan korkarlar.

Agorafobik kişilerde agorafobi panik atakları veya panik bozukluğu da gözlenebilmektedir. Kişiler sıklıkla çocukluklarına dair utangaçlık, ayrılma anksiyetesi, okul fobisi öyküsü verirler ve ailede de anksiyete, panik ve fobi öyküsü bulunur. Çoğu kişi, bir lokantaya veya diğer genel yerlere gitmeyi düşünmek veya gitmek gibi potansiyel olarak tehlikeli gördükleri durumlar karşısında beklenti anksiyetesi tanımlarlar.

Bundan sonra anksiyete yoğunlaşarak tam bir panik atağına dönüşür. Kişi giderek işlev göremez hale geldiği için ileri derecede kısıtlayıcı bir durum olmakla birlikte, agorafobi nadiren hastaneye yatırmayı gerektirir. Tedavi edilmeyen agorafobili panik bozukluğunda depresyon oranı yüksektir ve tutulan kişide intihar riskini yükseltir. Kişiler yoğun öfke, yalıtılmışlık duygusu, intihar davranışları ve çevresini yönlendirme eğilimi gibi yanlışlıkla sınırda ( borderline ) kişilik bozukluğu düşündüren belirtilerle başvurabilirler. Sınırda kişilik bozukluğu agorafobi ile bir arada bulunabilir , bu yüzden iki tanıyı da gözden kaçırmamak önemlidir. Agorafobili kişilerin ayrıca bir psikiyatr ile görüşmeleri uygun olacaktır.

Beni Arayın