Kişinin Kendi Bedenine Zarar Vermesi

Kişinin Kendi Bedenine Zarar Vermesi(Self-Mutilasyon)

Kişinin kendi bedenine zarar vermesi,diğer insanlara istediğini yaptırmak için başvurduğu bir yol olabileceği gibi,gerçekten kendine zarar verme niyetiyle yapılmış bir eylem de olabilir.En sık  kullanılan araç bıçak gibi kesici  nesnelerdir.Ağır olgularda hastalar kendi kulaklarını,cinsel organlarını veya  diğer beden parçalarını keserler.Kendi üzerlerinde sigara söndürmek ve cilt altına nesneler sokmak diğer yöntemlerdendir.Başını vurmak,tırnak yemek,saç çekmek, bu eylemin bazen çocuklarda görülen biçimidir.

KLİNİK ÖZELLİKLER VE TANI

Genellikle bu uzun süreli bir sorundur,ancak psikotik hastalar dürtüsel olarak bunu gerçekleştirebilirler.Tipik olarak amaç intihar değildir, Ancak kendine zarar veren hastalar aynı zamanda intihar girişimlerin de eğilimlidirler ve kendine zarar verme eylemini bir intihar girişimi izleyebilir.Kadınlarda erkeklerden daha sık görülen bu eylemler yaşlı hastalardan çok yirmili yaşlarındaki hastalarda  ortaya çıkar.

 En sık yaralanan bölgeler el bilekleri,kollar,uyluklardır. Göğüsler,yüz ve karın daha az tipik bölgelerdir.

 Kendini kesmenin nedenler arasında  kendine veya başkalarına kızma ,gerginlik ölme isteği ve yaşadığını hissetmek  için  acı hissetme gereksinimi yer alır.Kendilerini kesen birçok hasta  bu deneyimin acı vermediğini öne sürer.Kendine zarar verme  davranışı,ilgi çekmek için etkili bir yöntemdir.Bu davranış,belli yanıtlar almak için kullanılabilir.Temaruz yapan hastalar ya psikiyadrik ya da tıbbi-cerrahi tedavi görmek için kendilerine zarar verebilirler.Yapay bozukluğu olan hastalar,hasta rolünü koruma gereksinimlerini destekleyen kanıtlar yaratmak için kendilerine zarar verebilir.

 

 Taciz kurbanı bir çocuğun kendine zarar vermesi,tacizi yapan kişiye karşı tasarlanmış,ancak kendine yönelmiş bir saldırganlık eylemi olabilir.

Psikotik hastalar kendilerine zarar verebilirler .Bu tür hastalarda görülen kendine zarar verme davranışları bazen gariptir (bizar) somatic bir sanrıya(sözgelimi bedenin  bir parçasının kirlenmiş olduğu) dayanabilir.Psikotik hastalardaki kendine zarar verme davranışı önceden kestirilemez ve dürtüsel olabilir.Fensiklide entoksikasyonu nedeniyle psikoza girmiş hastalar acıyı tümüyle hiçe sayarak kendilerine zarar verebilirler, çünkü bu madde yanlızca psikoza neden olmakla kalmaz,aynı zamanda analjezi yaratır.

  Tipik olarak çocuklukta başlayan diğer kendine zarar verme davranışları arasında başını vurma ve tırnak yeme sayılabilir.Kendini tırnaklama ve şaç çekme daha seyrektir. Bu davranışların tümü de sınırları belli stereotipi ve alışkanlık bozuklukları olarak,ya da şizofreni,zeka geriliği,otistik bozukluk ve diğer yaygın gelişimsel bozukluklar ve organik bozuklukların gidişi sırasında ortaya çıkabilirler.Metabolik bozukluklarla birlikte görülen X-kromozomuna bağlı çekinik(resesif) gelişimsel bir boukluk olan Lesch-Nyhan sendromunda da inatçı kendine zarar verme  davranışları görülebilir.Sürekli fiziksel kısıtlama uygulamak gerekebilir.

 

 

Alıntı :1. basamak  psikiyatri el Kitabı

Beni Arayın