Klastrofobi (Kapalı Alan Korkusu)

KLOSTROFOBİ

         Klostrofobi kapalı yer korkusudur. Klostrofobik kişinin kapalı bir yere girmesi, anında anksiyete uyandırır. Kişi bu korkusunun gerçekçi olmadığını kavramakla birlikte , korkusu ve kaçınma davranışları işlevselliğini engeller.Panik, taşikardi, terleme, çarpıntı ve dispne anksiyete belirtileri arasında sayılabilir.

            Klostrofobi özgül fobi olarak ele alınır. Genellikle 30’lu yaşlarda başlar. Panik bozukluğu ve agorafobi ile bağlantılı olabilir, ancak posttravmatik stress bozukluğu ve obsesif-kompulsif bozukluktan ayırdedilmelidir. Basit fobiler sık karşılaşılan durumlardır ve kadınlarda erkeklerden daha çok görülür. Klostrofobik hasta fobik uyarandan başarıyla uzak durabilse ve işlevselliği iyi olsa bile , erişkinlikte fobinin tedavisiz iyileşmesi enderdir.

Beni Arayın