Psikiyatrik Muayene ve Tanı

Psikiyatrik değerlendirme hasta ve psikiyatristin karşılaştıkları andan itibaren başlar. Psikiyatrik görüşme psikiyatrik rahatsızlığın öyküsünün dinlenmesi kişinin bilişsel işlevlerinin değerlendirilmesi (bilinç, yönelim, algı, bellek, yargılama, gerçeği değerlendirme) yetileri.

  • Düşünce akışı ve içeriğinin değerlendirilmesi
  • Duygulanımın değerlendirilmesi
  • Dışavuran davranışların değerlendirilmesi
  • Kişilik özelliklerinin değerlendirilmesi
  • Psikometrik testler: Nöropsikolojik batarya, projektif testler, kişilik değerlendirme testleri, semptom tarama testleri, klinik değerlendirme ölçekleri vb.
  • Psikiyatrik muayeneye yardımcı olan laboratuvar yöntemleri (kan biyokimya testleri, radyolojik incelemeler(beyin tomografi ve MR, EEG(Elektroensefalografi vb))

Psikiyatrik öykü alma ve muayene, psikometrik testler ve yardımcı laboratuvar incelemeleri sonucunda psikiyatrist tanısal değerlendirmesini;psikiyatrik hastalıkları sınıflandıran uluslararası geçerliliği olan DSM (Amerikan psikiyatri birliğinin psikiyatrik hastalıkların tanısal ve istatistiksel değerlendirme kılavuzu ) veya ICD (Dünya sağlık örgütünün hastalıkların uluslararası sınıflandırma kılavuzu) sınıflandırma sistemlerine göre uyan ölçütleri göz önüne alarak yapar. 

Beni Arayın