Psikolojik Görüşme ve Değerlendirme

Görüşme temelde bir tür karşılıklı konuşmadır. Daha da ötesi, çoğumuz günlük konuşmalarımızda onu oldukça iyi uygularız. Bununla beraber, klinik görüşme çok özel bir tür görüşmedir ve birçok önemli açıdan günlük konuşmadan farklıdır. Bu farklar oldukça ince farklardır. İyi klinisyenler, uzmanlık alanlarına bakmaksızın, iyi görüşmecidirler.

  •  Psikolojik Görüşmenin amacı sadece basit bir şekilde danışanın geçmişi hakkında bilgi toplamak değildir, aynı zamanda danışanın hissettiklerine empatik bir yoldan ulaşmaktır. Bir bakıma ilk görüşme tedavinin de başlangıcıdır.
  • Görüşme sırasında danışanın hem söyledikleri (konuşmanın içeriği), hem de söyleme tarzı (konuşmanın süreci) uzmana bir çok ipucu verir.
  •  Görüşme süreci, hastanın sorunlarını anlamada çok önemlidir. Bu bağlam da psikolojik görüşme esnasında uzman donanımı ile danışanın durumunu dinlerken aynı zamanda değerlendirmelerde de bulunur. Bu değerlendirmeler aracılığıyla kimi zaman sorunu tespit eder, kimi zaman çözüm oluşturur ve kimi zaman değerlendirmenin kendisi bir taraftan da tedaviyi oluşturmaya başlar. 
Beni Arayın