Logoterapi

Logoterapi  adını Yunanca anlam demek olan logos kelimesinden alır ve anlamla iyileştirme demektir. Logoterapi ekolünün kurucusu 1905-1997 yılları arasında yaşamış olan Viyanalı Nöropsikiyatrist Viktor Emil Frankl’dır. Psikanalizin öncüsü Sigmund Freud 1. Viyana ekolünün, Alfred Adler 2. Viyana ekolünün öncüsüdür. Viktor Emil Frankl’ın Logoterapisi de 3. Viyana ekolü olarak bilinmektedir.

 Psikanalitik kuram insanın yaşamda ki motivasyonunun haz arayışından ibaret olduğunu söylerken Logoterapi insanın anlamlı bir yaşama sahip olmak için  anlamlı değerler arayışında olduğunu söyler.

Logoterapi hayatın zorluklarının anlamlı değerlerle aşılmasıyla insanın kişisel gelişimine katkı sağladığına inanır. Logoterapi stresle baş etmede, depresyonda, bağımlılıklarda, posttravmatik stres bozukluklarında, kanser gibi amansız hastalıklarla mücadele eden hastalarda, sevdiklerini kaybeden insanların matem durumlarında başarıyla uygulanan bir psikoterapi yöntemidir. Ayrıca diğer birçok psikoterapi yöntemlerine de katkı verir.

  • Logoterapi danışana negatif duygulardan uzak iyimser bir bakış açısı kazandırmayı amaçlar.
  • Logoterapi danışanın özgüvenini artırıp kişiler arası ilişkilerini geliştirmeyi sağlar.
  • Logoterapi yaşamın güçlükleriyle başa çıkmak ve hayatın zorluklarından kurtulmak için özgüven artışını sağlar.
  • Logoterapi kişinin zorlukları aşması ve gelişmesi için önündeki çıkış kapılarını görmesini ve kendisinin bir birey hayatında ki zorluklardan ibaret olmadığını hissetmesini sağlar.
  • Logoterapi bir sorun karşısında kişilerin takınılacak en doğru tutumu ve verilecek en doğru cevabı bulmalarını sağlar.
  • Logoterapi danışanlara güçsüz olmadıklarını, irade özgürlüğüne ve sorunların üstesinden gelme gücüne sahip olduklarını hatırlatır. Bu yolla da anlamlı bir yaşama sahip olmalarını sağlar. 
Beni Arayın