Neurofeedback Tedavisi

Neurofeedback, biofeedback disiplini çerçevesinde, beyin dalgalarının eğitilmesiyle uğraşır. Biofeedback, genel olarak insan bedenindeki fizyolojik tepkileri (el sıcaklığı, ter bezleri aktivitesi, solunum sürati, kalp atışı sürati, kan basıncı ve beyin dalgaları paternleri) ölçmek için bir takım araçlardan faydalanan bir tedavi tekniğidir. Bu araçlar, vücut sistemleri üzerinde hastaya geribildirim verir ve hasta daha sonra bu sistemleri nasıl değiştirmesi gerektiğini öğrenir. Neurofeedback, kişinin kendi beyin dalgalarını değiştirmesine yardımcı olan bir öğrenme stratejisidir. Bu tedavi yöntemi, kişiye kendi beyin dalgalarının karakteriyle ilgili bilgi verilirse, o kişinin kendi beyin dalgalarını değiştirmeyi öğrenebileceği ve bu değişikliklerin genelde kalıcı olacağı ilkesine dayanır. Bu görüşten yola çıkarak, Nuerofeedback'in bir çeşit "beyin egzersizi” olduğunu söylemek de mümkündür.

Neurofeedback tedavi yönteminde amaç, kişinin EEG'sini referans bir dataya göre değiştirmesini sağlamaktır. EEG'ler, diğer bir adıyla "eloktro ensefalograflar", beyin dalgalarının pasif kaydıdır.  Neurofeedback beyin eğitimini alacak kişiye, kendi  EEG bilgisi verilir ve tedavi süresince sağlıksız beyin  dalgalarının düşürülüp, sağlıklı beyin dalgalarının  arttırılması hedeflenir. NF eğitimi, neurofeedback  ekipmanı ile yapılır.

Kişi bilgisayar ekranında gördüğü video oyununu izlerken, ona bu video oyununda kendi beyin dalgalarını, dikkatini toplayarak hareket ettirmesi istenir.

Beyin, beyin dalgalarını üretmeyi öğrenirken haliyle daha normal bilgiyi proses etme becerisini de kazanmıştır, yani beyin dalgalarını normalize etmeyi öğrenebilir. Bir kere kazanılan beceri günlük hayatta her gün kullanılır ve böylece daimi olarak pekiştirilir. Bu, bisiklet kullanmak ya da yürümek gibidir; bir kere öğrenilince bu beceri unutulmaz. Neurofeedback'in hiçbir yan etkisi yoktur ve tedaviden sonra kazanılanlar, diğer öğrenme becerilerinde olduğu gibi kalıcıdır.

KLİNİK KULLANIM

  • DEB/DEHB, davranım bozukluğu ve öğrenme bozuklukları belirtileri  Anksiyete, depresyon, kronik yorgunluk sendromu
  • Nöbetlerin azaltılması
  • Otizm ve la Tourette sendromu
  • Bağımlılıklar (alkolizm, ilaç kötüye kullanımı)
  • İnme ve travmatik beyin hasarı sonrası rehabilitasyon
  • Yaşlılıkta bilişsel işlevleri artırmak

KLİNİK DIŞI KULLANIM

  • Dikkat, konsantrasyon, odaklanma ve peak performans •Rölaksasyon
  • Meditasyonla beraber
  • Kişisel farkındalığını artırmak
  • Mental fitness artırılması
Beni Arayın