Psikodinamik Yönelimli Psikoterapiler

Günümüzde psikoloji bilimi insanı çeşitli boyutlarıyla ele alarak incelemeye ve anlamaya çalışmaktadır. 

Psikodinamik yönelimli terapi yöntemi, öncelikle bir düşünce biçimidir. Bu düşünce, tedaviye gelen kişinin yanı sıra tedavi eden kişiyi ve aralarındaki ilişkinin doğasını da içerir. Terapist de, bu doğrultu da, belirtilerin altında yatan dinamik mekanizmalara odaklanır ve insanı kendine özgü dünyası içinde anlamaya çalışır. Tedavi süreci de bu ilkelere göre hareket eder.

Kişinin kendini tanıması için kendiyle çalışmasına yardımcı olan bir modeldir. Bu yöntemde terapist değil danışan kişi daha aktif rol almaktadır. Danışanın sorunlarını yaşamının kısıtlı bölümleriyle değil bütünü ile, geçmişin  bugünde ki  etki ve izleriyle birlikte ele alan bir modeldir.
 

Psikodinamik yönelimli psikoterapiler kişiyi duygusu, düşüncesi, davranışı, kültürel ve sosyal yapısıyla birlikte ele alırken geçmişi bu sistemin içinde her zaman irdeler. Kişinin sadece hastalık belirtilerine yönelik olmayıp, yaşamsal düzeni ve kişisel yönelimine de katkı sağlayabilen bir yöntemdir. 

Beni Arayın